About

 

CErITA KAIN

Cerita persahabatan kain dan jarum jahit

"Ajining diri dumunung aneng lathi, ajining raga ana ing busana"
pepatah Jawa